SiteVision är ett java-baserat innehållshanteringssystem som utvecklats av Örebro-företaget med samma namn.

Verktygets starkaste sida är dess användarvänlighet. Eftersom jag i många av mina projekt riktat mig till en väldigt stor användargrupp (i exempelvis en kommun så är det ofta några personer på varje avdelning/skola/bibliotek) har jag erfarit hur enkelt det är att lära ut hur man som redaktör publicerar och redigerar artiklar.

En annan av verktygets styrkor är hur snabbt det går att skapa nya webbplatser; ett utvecklingsprojekt med enkel design behöver sällan mer än 5 dagars ”byggtid”. Detta gör att konsultkostnader i projektet enkelt kan hållas nere. Nu när SiteVision även har mobilstöd (det som kallas responsiv design) får man även enkelt en framtidssäkrad webbplats.

 Jag stötte på SiteVision när jag började som konsult på Pulsen 2006. Jag gillade det direkt och började experimentera med dess funktionalitet långt innan det nu utmärkte API:et ens existerade. Jag har sen dessa byggt upp mot en 40 webbplatser i SiteVision, men har inte tröttnat ett dugg!

Faktiskt fortfarande like roligt att få klicka på ”Ny webbplats”-knappen.