Projektet att bygga och migrera Arbetsförmedlingens intranät är det projekt jag har upplevt som roligast under mina fem år med SiteVision.
Arbetsförmedlingen med sina 11 000 anställda hade ett över tio år gammalt intranät som fått växa fritt utan kontroll. Det hade lett till spagetti-navigation, 15 000 filer samt ett länkdjup på 17…
Men under bara ett år lyckades vi med det nog ingen trodde: att skapa en logisk struktur, migrera alla relevanta sidor och lansera i tid.

Projektgruppen var perfekt sammansatt med en utomstående projektledare, två personer från verksamheten med beslutsmandat och god insikt i det gamla intranätet, en representant från ett portlet-team, en designer och jag som höll i alla SiteVision-delar.

Jag kommer senare lägga upp poster där jag visar på några av de funktioner vi tog fram för intranätet.