Jag bedriver konsultverksamhet inom SiteVision, utbildning och projektstöd.

Mallbygge och skriptning i SiteVision:

Genom mina nio år av erfarenhet med SiteVision-projekt, samt mitt nära samarbete med utvecklarna av SiteVision har jag skaffat mig stor kunskap om produkten samt framgångsfaktorer för projekt.

Jag utvecklar skript för att lösa önskemål/krav som produkten inte klarar av ”out-of-the-box”.

SiteVisions API är något jag arbetar dagligen med och som jag varit med och kravställt till viss del.

Jag hjälper gärna till att ta fram lösningsförslag eller implementation av era idéer och önskemål. Antingen till fastpris eller timkostnad.

Jag har certifierad i SiteVision sedan många år.

Har även stor erfarenhet av Social Collaboration.

Utbildningar

Jag håller utbildningar inom SiteVision, intranätprojekt och informationsstruktur.