Hämta H1:an till Title i SiteVision

Warning: fopen(/usr/local/pem/vhosts/272394/webspace/httpdocs/johanalbertsson.se/wp-content/plugins/devformatter/geshi/geshi/html4strict.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/62/2004462/johanalbertsson.se/public_html/wp-content/plugins/devformatter/devgeshi.php on line 103 Warning: fopen(/usr/local/pem/vhosts/272394/webspace/httpdocs/johanalbertsson.se/wp-content/plugins/devformatter/geshi/geshi/html.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/62/2004462/johanalbertsson.se/public_html/wp-content/plugins/devformatter/devgeshi.php on line 103 Warning: fopen(/usr/local/pem/vhosts/272394/webspace/httpdocs/johanalbertsson.se/wp-content/plugins/devformatter/geshi/geshi/html4strict.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/62/2004462/johanalbertsson.se/public_html/wp-content/plugins/devformatter/devgeshi.php on line 103 Warning: fopen(/usr/local/pem/vhosts/272394/webspace/httpdocs/johanalbertsson.se/wp-content/plugins/devformatter/geshi/geshi/html.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/62/2004462/johanalbertsson.se/public_html/wp-content/plugins/devformatter/devgeshi.php on line 103 Warning: fopen(/usr/local/pem/vhosts/272394/webspace/httpdocs/johanalbertsson.se/wp-content/plugins/devformatter/geshi/geshi/html4strict.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/62/2004462/johanalbertsson.se/public_html/wp-content/plugins/devformatter/devgeshi.php on line 103 Warning: fopen(/usr/local/pem/vhosts/272394/webspace/httpdocs/johanalbertsson.se/wp-content/plugins/devformatter/geshi/geshi/html.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/62/2004462/johanalbertsson.se/public_html/wp-content/plugins/devformatter/devgeshi.php on line 103

Ibland på intranät har många sidor samma namn. Till exempel kan flera sidor med styrande dokument ha en undersida som heter exempel. I sidans rubrik skriver man in vilket styrande dokument exemplet rör.

Sidans title (alltså namnet som visas i sökresultatet) hämtas automatiskt från namnet man döpt sidan till, alternativt går det att ändra av redaktören.

Men om man vet att man alltid vill att title skall vara samma som sidans rubrik finns det en ett skript man kan använda sig av som automatiskt sätter title till innehållet i textmodulen med namnet Rubrik.

 html |  copy code |? 
#if ($page.equals($page.site))
 Intranätet
#else
 #set($nodeTreeUtil = $sitevisionUtils.nodeTreeUtil)  
 #set($outputUtil = $sitevisionUtils.outputUtil)   #set ($node = $jcrSession.getNodeByIdentifier($page.toString()))  
 #set ($rubrikNode = "")
 #set ($rubrikNode = $nodeTreeUtil.findPortletByName($node, "Rubrik"))
 #if ($rubrikNode == "")  
 $page.name  
 #else
 #set ($rubrik = $outputUtil.getNodeOutput($node, $rubrikNode, 0))
 $rubrik
 #end
#end

Skriptet klipps in under Titelinställningar som ligger under Egenskaper för webbplatsen -> Webbplatsinställningar -> Avancerade inställningar.

Leave a Comment

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>