esampost

eSam samverkan mellan myndigheter i SiteVision Cloud

Jag har tillsammans med beställare från Pensionsmyndigheten tagit fram en webbplats för samverkan mellan myndigheter: esamverka.se Målet är att webbplatsen ska hjälpa Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med digitaliseringen av det offentliga Sverige. Webbplatsen byggdes i SiteVision Cloud och är responsiv.…