öckere-postbild

Öckerö Bostad

Öcekro Bostad är Öckerös kommuns fastighetsbolag. De var i behöv av en ny modern responsiv webbplats. Projektet drevs över sommaren och designen togs fram av Lisa Siljeblad som även jobbade med vissa av mallarna. Den tekniskt annorlunda menyn lånades från…