efterlevande-siten-w400

Efterlevandeguiden – hederspris från inUse

Webbplatsen efterlevandeguiden.se tilldelades ett hedersomnämnande för extraordinär användarupplevelse. Detta är så klart mycket roligt och jag upplevde själv projektet som väldigt inspirerande och lärorikt. Det skiljde sig från andra projekt på så sätt att man här faktiskt hade användaren och…
mobel

Applikation i SiteVision med backend i Firebase

Falkenbergs kommun har ett lager för möbler inom kommunorganisationen som innehåller tusentals artiklar, men beställningarna från kommunens olika delar har skett via ett excel-formulär. Vi valde att utveckla en applikation i SiteVision med backendstöd från Google Firebase. Applikationen har både…
ettnollproduktion

Ett Noll Produktion AB

Jag har valt att starta ett aktiebolag med namnet Ett Noll Produktion AB. Bolagets huvudinriktning kommer vara att producera SiteVision-lösningar ur ett konsult-perspektiv. Men bolaget kommer även arbeta med produktion inom ytterligare mediakanaler så som spel, text och video. Ett…